KHOAN CỌC NHỒI THÀNH PHỐ VINH – NGHỆ AN, HÀ TỊNH, QUẢNG BINH – 0965655636