Liên hệ

Công ty cổ phần xây dựng nền móng DELTA được thành ập từ năm 2013. Giấy phép kinh doanh số: 2901664634. Từ đó cho đến này Chúng tôi luôn cố gắng là đơn vị dẫn đầu về cung cấp dịch vụ khoan cọc nhồi trong tỉnh Nghệ An và các tỉnh phụ cận. điện thoại Mr Giang: 0965655636